Ungdomskontakt

Innhold

Beskrivelse

Ungdomskontakt

Ungdomskontakten i Vestre Toten kommune er Kathrine Lilleby (utdannet vernepleier)

Kontaktinformasjon - Kathrine Lilleby:

En ungdomskontakt er først og fremst en voksen som tar ungdommer og deres behov på alvor.

I ungdomstiden skjer det store forandringer med deg både fysisk og psykisk. En ungdomskontakt vet mye om ungdommer og hvilke utfordringer ungdommer kan stå ovenfor. Noe av det viktigste en ungdomskontakt gjør, er derfor å prate med ungdommer om store og små ting, vanskelige ting og fine ting. Dette skjer både gjennom organiserte gruppeaktiviteter, individuelle samtaler, i friminuttet på skolen og i stua vår på ungdomshuset. 

En ungdomskontakt har taushetsplikt. Dvs at det du som ungdom velger å fortelle, kan ikke ungdomskontakten fortelle videre, uten ditt samtykke. Samtidig er ungdomskontakten bundet av noe som heter meldeplikt. Det vil si at dersom du forteller noe som kan være til skade for deg selv eller mennesker rundt deg, så må ungdomskontakten gå videre med dette. Men dette skjer aldri uten at ungdomskontakten forteller det til deg først. 

Målgruppe

Alle ungdommer i alderen 12-20 år i Vestre Toten kommune.

Kriterium / vilkår

Ungdomskontakten driver forebyggende ungdomsarbeid. Å bruke ungdomskontakten er frivillig, det koster ingen ting og du trenger ikke avtale tid på forhånd. Ungdomskontakten har taushetsplikt. Ungdomskontakten har trefftid på Ungdomshuset, driver oppsøkende arbeid på begge ungdomsskolene, kjører jente-og guttegrupper, tilbyr faste samtaler og "drop-in" samtaler, arrangerer diverse turer m.m.
Foreldre kan ta kontakt for råd/veiledning etc.

Pris for tjenesten

Gratis


Publisert: 13.09.2016 02:06
Sist endret: 13.09.2016 02:06