Ungdomsråd

Innhold

Beskrivelse

Ungdomsråd

Vestre Toten Ungdomsråd består av 10 ungdommer, i alderen 13-19 år.

De jobber med saker som angår ungdom og deres oppvekstmiljø. Rådet disponerer enge midler og mottar søknader om økonomisk støtte til forskjellige rusfrie ungdomsarrangement. Representantene velges for 2 år om gangen.

Leder i Vestre Toten ungdområd: Jørgen Strandlie.

Kontakt
For spørsmål og andre henvendelser, kontakt Nina Vedal, fagansvarlig.

Fyrverkeriet ungdomshus har eget nettsted, der man finner aktualiteter og annen informasjon. 
Velkommen til Fyrverkeriet ungdomshus 

Målgruppe

Ungdomsrådet jobber primært for ungdommer i alderen 13-19 år.

Kriterium/vilkår

Representantene velges for 2 år av gangen og er fordelt på jenter og gutter. Ungdomsrådet jobber med saker som angår ungdom og deres oppvekstmiljø. Ungdomsrådet disponerer egne midler og mottar søknader om økonomisk støtte til forskjellige rusfrie ungdomsarrangement.
Ungdomsrådet engasjerer seg i ulike arrangement, kampanjer m.m.

Det kan søkes ungdomsrådet om økonomisk støtte til innkjøp av utstyr eller til arrangement.

Forebyggende tiltak

Utvikling knyttet til kriminalforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse. For å følge opp nasjonale myndigheters mål har Vestre Toten kommune utarbeidet handlingsplanen Lokal handlingsplan mot ekstremisme:

Med handlingsplanen ønsker Vestre Toten kommune å styrke og videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Målet er å forebygge harkriminalitet og voldelig ekstremisme. Det kreves forebyggende og målrettet arbeid for at Vestre Toten fortsatt skal være en trygg kommune å bo i.


Publisert: 13.09.2016 02:06
Sist endret: 15.10.2020 13:53