Vergemål

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Overformynderi / vergemål

Fra 1. juli 2013 er det Fylkesmannen som har ansvaret for vergemål, og ikke kommunene.

Fylkesmannen i Oppland er fra 1. juli 2013 ny vergemålsmyndighet, og kommunens overformynderi er nedlagt. I den forbindelse er det Fylkesmannen som skal kontaktes dersom det er spørsmål i saker om vergemål.

Hovedhensikten med ny lov og ny forvaltning er å bedre rettsikkerheten og rettslikheten for mennesker som trenger vergemål. De som er oppnevnt som verger og hjelpeverger etter gammel lovgivning, vil i utgangspunktet fortsette etter gjennomføringen av den nye reformen. 

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes interesser. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine interesser, enten økonomisk eller på annen måte. Det vil til enhver tid være behov for personer som kan ta på seg oppdrag som verge. Du kan lese mer om hvilke krav som stilles for å kunne bli oppnevnt som verge på Fylkesmannens vergemålssider. 

Statens sivilrettsforvaltning vil bli sentral vergemålsmyndighet og være tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak om oppnevnelse av verge og andre vedtak truffet av Fylkesmannen. 


Relaterte lenker:

 • Fylkemannen i Oppland, informasjon om vergemål og kontaktinformasjon finner du ved å følge denne lenken.
 • Vergemålsportalen finner du ved å følge denne lenken
 • Vergemålsloven finner du ved å følge denne lenken

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 13.09.2016 02:07
   Sist endret: 13.09.2016 02:07