Viltvakta

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Viltnemd - ettersøk

Viltvakta tar seg av kommunens ansvar for ettersøk og ivaretakelse av trafikkskadd og -drept vilt. Gruppa kan også kontaktes for råd og veiledning i spørsmål om nærgående vilt, syke dyr etc.

Kontaktperson

Navn
Yngve Granum Stang
Tittel
Utmarksforvalter
Mobil
90209059

Målgruppe

Almennheten

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Viltloven m. tilhørende forskrifter

  Om søknadsprosessen

  Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

  Ved påkjørsel av hjortevilt har den som forulykker plikt til å melde fra til nærmeste politimyndighet eller kommunen ved viltvakta. Det skal også meldes fra når syke elles skadde dyr observeres.

  Det er viktig at påkjørselsted merkes godt, slik at ettersøkspersonell raskt kan komme på sporet av skadet dyr.

  Ved påkjørsel eller observasjon av syke/skadde dyr ring:

  Politivakta:  02 800

  eller

  Viltvakta Vestre Toten
  Lars Pettersbakken, tlf. 61 19 56 32 / 91 19 48 82
  Ole Petter Ødegård, tlf. 61 19 32 91 / 92 46 51 21
  Even Markestad, tlf. 95 19 05 01
  Simen Haug Egge, tlf. 97 69 76 95
   

   


  Publisert: 13.09.2016 02:07
  Sist endret: 13.09.2016 02:07