Høring: Omregulering av Gjestrumfeltet øst

Innhold

Omregulering av Gjestrumfeltet Øst

Utvalg for teknisk drift og plansaker vedtok å legge forslaget til reguleringsplan for Gjestrumfeltet øst ut til offentlig høring under forutsetning av at noen endringer gjøres i plandokumentene. 

Høring: Omregulering av Gjestrumfeltet øst

Endringer er nå gjort i planforslaget og ligger vedlagt
sammen med saksframlegg og vedtak i Utvalg for
teknisk drift og plansaker.

Spørsmål om saken kan stilles til arealplanlegger Anne
Merethe Andresen. Merknader må
være oss i hende innen fredag 15. november 2019

Eventuelle merknader til planforslaget sendes:

Vestre Toten kommune
Plan
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller: post@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg


Publisert: 01.07.2019 12:12
Sist endret: 01.07.2019 12:20