Varsel om oppstart av planarbeid for Knut Hamsuns veg 6-8, Raufoss.

Innhold

Oppstart av planarbeid, Knut Hamsuns veg 6-8

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Knut Hamsuns veg 6-8 på Raufoss i Vestre Toten kommune.

Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av Tonga Eiendomsselskap AS og Knut Arild Bakke. Utbyggingsområdet omfatter eiendommene gnr./bnr 14/49 og 14/116 langs Knut Hamsuns veg i sentrum av Raufoss.

Planområdet fremkommer av kartutsnittet under eller ved å se kart i Plandialog (PLAN-ID: 0529156)

Oppstart av planarbeid for Knut Hamsuns veg 6-8, Raufoss.

Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende boligbebyggelse (1 enebolig og 1 firemannsbolig) og oppføre ny tettere bebyggelse i fellesskap med ca. 14 boenheter fordelt på to bygg. Utarbeidelsen av nye boliger skal baseres på illustrasjonsplaner utarbeidet av Haavi Arkitekt.

Komplett varslingsmateriale er tilgjengelig på www.feste.no/varsel-om-planarbeid/ (ekstern side) og på kommunens hjemmeside. Det er konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Merknader og kontakt

Eventuelle merknader til planarbeidet rettes til oss innen torsdag 9. august 2018 og kan sendes til kapp@feste.no

Feste Kapp AS
Postboks 113
2858 Kapp

Vedlegg


Publisert: 21.06.2018 10:37
Sist endret: 21.06.2018 10:37