Beitedyr og rovviltkontakt i Vestre Toten kommune

Innhold

Beitelag i Vestre Toten kommune

Vestre Toten Beiteforening

Vestre Toten lodd nr 1 og Trevatn kvigesankelag 

Eina Beiteforening 

Beitelag i tilgrensende kommuner

Søndre Land, Trevatna

Hov Sankelag 

Østre Toten, Kolbu storfesankelag

Kolbu saubeitelag

 • Anita Schjøll  913 95 871

Gran, Gran beitelag, storfe

 • Ole Molden  992 56 266

Gran saubeitelag 

Gjøvik,  Vardal beitelag 

 • Sverre H. Snuggerud - 977 20 664

Rovviltkontakt 

Ta kontakt med rovviltkontakten dersom man finner kadaver, dekk til kadaveret og GPS-merk funnstedet hvis mulig. Meld rovdyrobservasjoner og rovdyrspor til rovviltkontakten.

Kontaktpersoner ved rovviltjakt i Vestre Toten 

 • Operativ fellingsleder
  Lars Pettersbakken, tlf 911 94 882

 • Administrativ fellingsleder
  Plan- og miljøvernrådgiver Vestre Toten kommune Eirik Røstadsand, tlf 61 15 33 17

Kontaktpersoner landbruksforvaltning i Vestre Toten kommune

 • Landbruksrådgiver, Egil Ulsrud, tlf 61 15 34 43 / 907 84 222
 • Vilt- og rovdyransvarlig, Eirik Røstadsand, tlf 61 15 33 17 
 • Kjell Arvid Briskodden, Snertingdalsvn. 3343, 2881 Aust-Torpa, tlf 959 35 266
 • Leif Westrum, Gjøviklinja 707, 2879 Odnes, tlf 478 11 877

SMS-varsling om rovvilt fra Fylkesmann i Oppland går til følgende personer i Vestre Toten
Vestre Toten beiteforening v/leder, Vestre Toten kommune v/Eirik Røstadsand og Egil Ulsrud. Ved aktuelle tilfeller sendes varsel til rovviltjaktleder i kommunen, beitelagsleder har ansvar for å varsle sine medlemmer i laget.

Kadaverfunn/melding til Mattilsynet.
Husk hjerneprøve for døde sauer over 18 mnd. Ring Mattilsynet og gi beskjed. De kommer og tar prøve, dette er gratis. Kadaverbilen henter kadaver gratis, og kjører to ganger i uka om sommeren, tlf kadaverbil 909 99 479.

Kontaktinformasjon
Mattilsynet 
Felles postmottak
Mattilsynet Region ØST 
Postboks 383, 2381 Brumunddal

Telefon  22 40 00 00 Epost: postmottak@mattilsynet.no

Dyrevernsnemnda i Gjøvikregionen/Toten

 • Leder: Terje Balke, Balkelinna 74, 2848 Skreia - telefon 971 60 822
 • Nestleder: Svein Thompson, Grimsrudvegen 26, 2830 Raufoss - telefon 930 34 922

 • Politi, Gjøvik telefon: 61 15 13 00
 • Politi: 02800
 • Nødtelefon: 112

Informasjon om beiteslipp annonseres i aviser og på kommunens hjemmeside. Beitelaga informerer allmenheten om beitedyr som går i området og informasjon om båndtvang og beitedyr, kontaktpersoner og telefonnr ved å henge opp plakater på veger og parkeringsplasser i de respektive beiteområder.


Publisert: 19.04.2018 10:08
Sist endret: 19.04.2018 10:08