Brann og redning, feiervesen

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef 

Driftsenhetsleder forebyggende (vakant)
Kontakt Bjørn Sondra Kjelsrud

Svein Victor Yttervik, varabrannsjef og driftsenhetsleder beredskap

Kim Løkken Sørlien, feierkoordinator

Arbeidsområder og organisering

Vestre Toten Brann og Redning er kommunens tjenesteområde for:

Forebyggende brannvern
Feiervesen

Les nærmere her om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beredskap - akutt forurensning
Beredskap - industrivern

Aktuelt

Publisert 12. april 2024: Åpen brenning i Vestre Toten kommune

Informasjon og forskrift om åpen brenning finner man ved å følge lenken, og i år er unntak fra forbudet mot åpen brenning 15. april - 31. mai.

Skjema og gebyrregulativ

Kontakt / sosiale medier


Publisert: 03.08.2016 12:30
Sist endret: 13.06.2024 10:08