Brann og redning, feiervesen

Innhold

Ledelse og kontaktinformasjon

Vestre Toten Brann og Redning

Bjørn Sondra Kjelsrud, brannsjef 

Trond Granlund, varabrannsjef og driftsenhetsleder forebyggende

Svein Victor Yttervik, driftsenhetsleder beredskap

Digital informasjonsbrosjyre

Arbeidsområder og organisering

Vestre Toten Brann og Redning er kommunens tjenesteområde for:

Forebyggende brannvern
Feiervesen

Les nærmere her om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beredskap - akutt forurensning
Beredskap - industrivern

Åpen brenning i Vestre Toten kommune

Våren er her, og med den følger det gjerne en del behov for å bli kvitt forskjellig avfall. I Vestre Toten er det et generelt forbud mot å brenne alle typer og former for avfall hele året. Avfall skal leveres til godkjent mottaksplass for gjenvinning og videre forsvarlig håndtering. Det er unntak fra forbudet mot åpen brenning 19. april - 31. mai.

Hvorfor 19. april? Forskriften åpner for denne typen brenning fra 15. april, med unntak av helligdager. I år er dagene 15.-18. april helligdager, så i år er det ikke anledning til å foreta slik brenning før 19. april.

Informasjon og forskrift om åpen brenning finner man ved å følge denne lenken:

Skjema og gebyrregulativ

Kontakt / sosiale medier


Publisert: 03.08.2016 12:30
Sist endret: 13.04.2022 09:21