Brann og redning, feiervesen - gebyrregulativ 2022

Innhold

Brann og redning, feiervesen - gebyrregulativ 2022

Avgiftene og gebyrene er vedtatt i kommunestyret i møte den 16.12.2021, sak nr. 134/2021.

Type tjeneste / gebyr

Enhetspris.
eks. mva.

Enhet

Mva.
Ja / nei

Feiervesenet

 

 

 

Feie- og tilsynsgebyr, boliger

Kr. 445,-

Pr. fyringsanlegg

Ja

Feie- og tilsynsgebyr, fritidsboliger

Kr. 742,-

Pr. fyringsanlegg

Ja

Tilleggstjenester – feiervesenet

 

 

 

Fresing av skorstein (1)

Kr. 880,-

Pr. stk.

Ja

Feiing/rengjøring av peis/ovn/rør (2)

Kr. 542,-

Pr. time

Ja

Bistå med informasjon

Gratis

-

-

Forebyggende

 

 

 

Gjennomføring av kurs og opplæring innen
brannvern på bestilling/forespørsel fra andre

Kr. 750,-

Pr. time for
instruktør

Nei

Gjennomføring av kurs og opplæring i egen regi
(kurs og opplæring som tilbys utad)

Enhetspris pr.
deltaker (3)

Pr. deltaker

Nei

Materialkostnader, bruk av utstyr, m.m.

Selvkost (4)

Ja / nei

Beredskap – brann/ulykke, industrivern (5)

     
Bistandsoppdrag på bestilling/forespørsel fra andre (herunder tilleggstjenester industrivern), personell (Gjelder ikke kurs og opplæring, se forebyggende) Kr. 630,- Pr. person, pr. time Ja
Nøkkelsafekontroller på vegne av Raufoss Beredskap AS (6)

 Kr. 470,-

 Pr. safe

 Ja

Test av slokkevannsuttak i Raufoss Industripark, utendørs (6) Kr. 950,-

 Pr. uttak

Ja
Test av slokkevannsuttak i Raufoss Industripark, innendørs (6) Kr. 470,- Pr. uttak Ja
Materialkostnader, bruk av utstyr, m.m. Selvkost (4) - Ja / nei

Beredskap - utrykninger

 

 

 

Avgift for utrykning til unødvendig brannalarm, herunder utrykning i forbindelse med åpen brenning som er i strid med lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Kr. 4 700,-

Pr. utrykning

Nei

Fyrverkeri - saksbehandling

 

 

 

Behandling av søknader om ny tillatelse til handel med fyrverkeri inkludert befaring og kontroll Kr. 1 867,-  Pr. søknad Nei
Behandling av fornyelse av eksisterende tillatelse (endringsbehov) Kr. 783,- Pr. fornyelse Nei

Fotnoter/kommentarer til regulativ

(1) Tiden det tar å frese en skorstein er omtrent den samme uavhengig av pipetype, mengde blanksot, m.m. og prisen settes derfor som en stk. pris. Reising til/fra, utstyr m.v. er inkludert i prisen.

(2) Tiden det tar å gjennomføre denne tjenesten kan variere mye med ildsted/fyringsanlegg og det settes derfor en timepris for gjennomføring av selve tjenesten (reising til/fra, utstyr, m.v. er inkludert).

(3) Enhetspriser fastsettes ut fra det enkelte kursets omfang, varighet, ressurs og materialforbruk, m.m.

(4) Selvkost vil si dekning av faktiske kostnader, slitasje, vedlikehold, m.m. av utstyr og materiell.

(5) Kommunen leverer industriverntjenester til Raufoss Industripark fom. 2020. Priser for tilleggstjenester. Basistjenester er fastsatt og avtalt gjennom egen avtale med industrivernpliktige virksomheter i Raufoss Industripark.

(6) På forespørsel om kontroll og test av flere enheter, avtales pris individuelt i hht. omfanget.


Publisert: 08.01.2018 10:04
Sist endret: 04.01.2022 09:29