Bredbåndsutbygging i Vestre Toten kommune

Her finner man utbyggingsstatus og en løpende oversikt over bredbåndsprosjektene i Vestre Toten kommune. Sist oppdatert: 8. mars 2024

Innhold

8. mars 2024: Status utbygging av bredbånd i Vestre Toten kommune!

De sist pågående utbyggingsprosjektene i kommunen har følgende status:

📍 Mobilmast i området Einafjordens østside:

Telenor har inngått intensjonsavtale med aktuell grunneier og masten er byggemeldt. Formannskapet fattet i møte 6. mars 2024 vedtak om realisering av masten. De gjorde samtidig vedtak om at det skulle jobbes videre med også å få på plass en mast på Einafjordens vestside. Konflikten i Ukraina påvirker fortsatt leveranser av stål med mer, så fremdriftsplan og informasjon om forventet ferdigstillelse vil bli kunngjort når det er avklart.

Bredbåndsutbyggingen i regi av Telenor, basert på fiberteknologi, har følgende status:

 • Smågarda ble ferdig utbygd 31.12.2021
 • Morterudenga - Kjelsrud ble ferdig utbygd 08.11.2022
 • Solvoll - Skjærdalen ble ferdig utbygd 20.06.2023
 • Heksum - Sivesind-Bruflat ble ferdig utbygd 30.06.2023

Merk: Ønsker du å bestille fiber i noen av de områdene som er ferdig utbygd, men ikke vært i kontakt med Telenor ennå, så er fremgangsmåten beskrevet lenger ned på denne siden.

📍 Området Landheim:

Området har vært ute på anbud for bredbåndsutbygging. Fire selskap ga tilbud, alle på legging av fiberbredbånd. Valget av leverandør ble GlobalConnect. Salg av abonnement blir påstartet sommer/høst 2024. Utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt innen utgangen av 2025.

Ytterligere informasjon om fremdrift med mer vil komme så snart ting er avklart.

22. desember 2023: Status utbygging av bredbånd i Vestre Toten kommune!

De sist pågående utbyggingsprosjektene i kommunen har følgende status:

📍 Mobilmast i området Einafjordens østside:

Telenor har inngått intensjonsavtale med aktuell grunneier. Sak om endelig avgjørelse om evt. bygging vil bli fremmet til politisk behandling tidlig i 2024.

Konflikten i Ukraina påvirker fortsatt leveranser av stål med mer, så fremdriftsplan og informasjon om forventet ferdigstillelse vil bli kunngjort når det er avklart.

Bredbåndsutbyggingen i regi av Telenor, basert på fiberteknologi, har følgende status:

 • Smågarda ble ferdig utbygd 31.12.2021
 • Morterudenga - Kjelsrud ble ferdig utbygd 08.11.2022
 • Solvoll - Skjærdalen ble ferdig utbygd 20.06.2023
 • Heksum - Sivesind-Bruflat ble ferdig utbygd 30.06.2023

Ønsker du å bestille fiber i noen av de områdene som er ferdig utbygd, men ikke vært i kontakt med Telenor ennå, så er fremgangsmåten beskrevet lenger ned på denne siden.

📍 Området Landheim:

Området har vært ute på anbud for bredbåndsutbygging. Fire selskap har gitt tilbud, alle på legging av fiberbredbånd. Valg av leverandør for utbyggingen vil skje tidlig i 2024. Utbygging vil ventelig bli gjennomført sommer og høst 2024.

Nærmere informasjon om fremdrift med mer vil komme så snart ting er avklart.

11. desember 2023: Telenor informerer: Telenor bygger 5G - varsel om nedetid

Telenor bygger ut 5G og øker kapasiteten på 4G. Sjekk dekningen på dekningskartet: Alt du vil vite om dekning (ekstern lenke - telenor.no)

Varsel om forstyrrelser/nedetid
Her finner man oversikt over berørte adresser i Innlandet: Berørte adresser

Telenor

23. mars 2023: Status utbygging av bredbånd i Vestre Toten kommune!

De sist pågående utbyggingsprosjektene i kommunen har følgende status:

Mobilmast i området Putten/Bradal: Masten stod ferdig desember 2022.

Mobilmast i området Landheim og Einafjordens østside:
Prosjektering av begge pågår fortsatt, men fremdriften har blitt påvirket av interne ressursutfordringer i Telenor. Endelig avklaring med grunneiere samt kostnadene knyttet til framføring av el-forsyn gjenstår derfor også å få konkretisert. Konflikten i Ukraina påvirker fortsatt leveranser av stål med mer, så sluttdato for mastebyggingene er usikker.

Bredbåndsutbyggingen i regi av Telenor basert på fiberteknologi har følgende status:

 • Morterudenga-Kjelsrud ble ferdig utbygd 21.12.2022
 • Solvoll-Skjærdalen forventes ferdig utbygd 30.05.2023
 • Heksum-Sivesind-Bruflat forventes ferdig utbygd 30.08.2023

Ønsker du å bestille fiber, men ikke vært i kontakt med Telenor ennå, så er fremgangsmåten beskrevet lenger ned på denne siden.

27. oktober 2022: Status utbygging av bredbånd i Vestre Toten kommune!

De pågående utbyggingsprosjektene i kommunen har følgende status:

Mobilmast i området Putten/Bradal: Byggingen er påstartet og ventes å stå ferdig sen høst 2022.

Mobilmast i området Landheim og Einafjordens østside:
Prosjektering av begge pågår fortsatt, men fremdriften har blitt påvirket av interne ressursutfordringer i Telenor. Endelig avklaring med grunneiere samt kostnadene knyttet til framføring av el-forsyn gjenstår derfor også å få konkretisert. Konflikten i Ukraina påvirker fortsatt leveranser av stål med mer, så sluttdato for mastebyggingene er usikker.

Bredbåndsutbyggingen i regi av Telenor basert på fiberteknologi har følgende status:

 • Morterudenga-Kjelsrud forventes ferdig utbygd 21.12.2022
 • Solvoll-Skjærdalen forventes ferdig utbygd 30.05.2023
 • Heksum-Sivesind-Bruflat forventes ferdig utbygd 30.03.2023

Ønsker du å bestille fiber, men ikke vært i kontakt med Telenor ennå, så er fremgangsmåten beskrevet under.

27. april 2022: Forbedret bredbånd basert på mobilteknologi!

For noen områder som ikke er omfattet av fiberutbyggingen er kommunen i dialog med Telenor om å bedre tilbudet ved hjelp av trådløs teknologi, les mobil. Det er for øyeblikket planlagt tre nye mobilmaster i Vestre Toten:

En mast i området Putten/Bradal - forventes ferdigstilt i 2022. En mast i området Landheim, og en plassert på østsiden av Einafjorden. De to sistnevnte antas ikke ferdigstilt før i 2023 - dette grunnet leveranser som er påvirket av konflikten i Ukraina, samt nødvendige avklaringer med grunneiere og kostnadene knyttet til framføring av nødvendig el-forsyning.

Disse mastene vil bli klargjort for 5G.

2. mars 2022: Telenors prosjektplan for videre utbygging pr. 28.01.2022

Her finner man plan for Telenors utbygging av 2019-midler-prosjektet, se tabellen under.

Prosjektet er over i utbyggingsfasen, og kunder som har bestilt, skal nå ha fått informasjon om leveringstid basert på denne planen.


Prosjektplan pr. 28.01.2022. Trykk på bildet for større utgave

Juni 2021: Oppstart feltsalg for ytterligere tre områder i Vestre Toten. Bestill fiber nå for rask framdrift og videre utbygging.

Prosjektering og digitalsalg har startet for ytterligere tre områder i Vestre Toten, og det er: 

 • Morterudenga-Kjelsrud
 • Solvoll-Skjærdalen
 • Heksum-Sivesind-Bruflat

Totalt omfatter dette ca 248 adresser. På bredbåndskartet til Innlandet fylkeskommune er de aktuelle områdene grovt tegnet inn. Endelig avklaring av om du er blant dem som nå kan tegne fiberabonnement får en ved å logge deg inn og registrere din adresse - hele prosessen er beskrevet i punktet under.

Slik går du frem for å bestille fiber

Gå inn på denne lenken https://fiber.telenor.no (ekstern lenke)

 1. Søk opp din gateadresse
 2. Velg husnummer i nedtrekksmeny
 3. Klikk på «se tilbudet ditt» og følg instruksjonene på skjermen
 4. Etter dette vil kunden få informasjon om tilbudets priser, produkter, vanlige spørsmål og svar og mulighet for å bestille.

Fra ordføreren: «Vi gleder oss til å se den digitale utviklingen i vår kommune»

- Vi lever i en verden som blir mer og mer digitalisert, Vestre Toten er intet unntak. Vi har digital kommunikasjon mellom skole og hjem, vi har jobbmail og mange av oss betaler regninger digitalt via nettbanken. Det har på mange måter blitt slik at tilgang på godt bredbånd er omtrent like viktig som en god veg å kjøre på. Og når vi er så heldige å ha en kommune med levende gater og grender, har vi nå satt inn et trykk på ferdigstillelse av fiber og utbygging av mobilmaster. Vestre Toten ønsker at våre innbyggere skal henge med på utviklingen, og at det digitale klasseskillet skal reduseres.

Den satsingen kommunestyret vedtok 25. mars vil gi en fordeling 90% fiber og 10 % mobilt bredbånd, men 100% dekning. Få distriktskommuner kan vise til en slik lokal satsing, og det skal vi være stolte over. I fremtiden vil utbyggingen av mobilt bredbånd gjøre oss bedre rustet til at 5G-teknologien kan tas i bruk, noe som vil gi en utrolig hastighet og ikke minst klare til å bedre våre helse- og omsorgstjenester gjennom velferdsteknologi.  

Vi gleder oss til å se den digitale utviklingen i vår kommune!

Med vennlig hilsen
Stian Olafsen, ordfører Vestre Toten kommune

Bredbånd 2021. Foto: Henning Raae/Toten Idag - gjengitt med tillatelse.
Ønsker å knytte tettere (bred)bånd mellom by og bygd i vår kommune.
Ahmed Haruun Ali, Paula Elvesveen, Stian Olafsen, Stian Pettersbakken og Tor Sundheim er enige om satsing
på bra internett til alle i kommunen. Syv millioner kroner totalt er bevilget til utbygging, og Eina kan bli
første sted med 5G-tilgang. Foto: Henning Raae/Toten Idag
 - gjengitt med tillatelse.

Statusoppdateringer

Status pr. 30. mars 2021: En oversikt på bredbåndsprosjektene i vår kommune
 • Landheim – Telenor bygger ut mobildekningen kommersielt. Ny mobilmast på plass sommeren 2021.
 • Smågarda – Fiber på plass med første leveranser til sommeren 2021.
 • Morterudenga/Kjelsrud og Solvoll/Skjærdalen – Prosjektering av fiberutbygging så fort som mulig, med planlagt utbygging i 2022.
 • Bruflat/Sivesind/Heksum – Fiberutbygging prosjekteres nå.
 • Bradalsmyra/Putten og Einafjorden øst/vest – Dialog med Telenor om å sette opp tre-fire nye mobilmaster for å bedre dekningen. Realiseres så snart som mulig, men prosessen er godt i gang.

Se også: Satser sju millioner kroner for at alle i Vestre Toten kommune skal få tilgang til bra internett (Ekstern lenke - totenidag.no. Merk: Bak betalingsmur.)

Status pr. 23. februar 2021 for utbygging av bredbånd med offentlig støtte i Vestre Toten kommune

Status bredbåndsinnsalg Smågarda:

Telenor opplyser i møte i dag at salget av fiberbredbånd går rimelig bra. Ca. 60 % av potensielle kunder har til nå bestilt fiberbredbånd i nevnte Smågarda og 8 av 10 som Telenor har vært i kontakt med har takket ja.

Folk oppfordres imidlertid fortsatt å kjenne sin besøkelsestid og nå gripe muligheten til å tegne abonnement i prosjektperioden, gjerne før den fysiske anleggsperioden starter. Dette vil bidra positivt ift. leveransetidspunkt mm.

Les mer her: Slik foregår utbygging av fiber (ekstern lenke - telenor.no)

Status pr. 1. februar 2021: Oppstart feltsalg: Bestill fiber nå for rask framdrift og videre utbygging

Oppstart feltsalg: Bestill fiber nå for rask framdrift og videre utbygging
Interessen for fiber på Vestre Toten er stor, men det er kun 1 av 3 husstander i området som nå kan bestille fiberbredbånd som har bestilt så langt.

Ambisjonen vår er at fiberen i området Smågarda er ferdig utbygd i løpet av 2021. For å sikre videre fremdrift i planleggingen slik at utbygging kan starte er det lagt til grunn at det vises interesse fra 3 av 4 husstander. Vi oppfordrer derfor alle som ennå ikke har bestilt om å gjøre det i løpet av februar, slik at vi kommer i mål med nødvending planlegging, og at en utbygging kan starte raskt, med ambisjon om fiber installert i hver husstand i løpet av året.

Det er nå muligheten er her for å få fiberbredbånd, og på vilkår som ikke kan garanteres etter at en utbygging er gjennomført. Selgere fra Telenor starter i disse dager med å ta kontakt med beboere i aktuelt område og salget gjøres i henhold til rutiner som er godkjent av lokale helsemyndigheter.

Videre mål

I tillegg jobbes det overfor Telenor med å få på plass flere mobilmaster i den sørlige delen av Vestre Toten kommune. Målet er å bedre mobildekningen samtidig som det vil åpne for mobilt bredbånd til flere av kommunens innbyggere bl.a i området rundt Einafjorden. Nærmere informasjon om dette kommer når avtaler/fremdriftsplan er på plass. I tillegg har Telenor vedtatt en kommersiell utbygging av mobilnettet i området Landheim.

Fra Telenor: Aktuelle spørsmål og svar:

Hvorfor trenger jeg en ny trådløs ruter?

For at Telenor skal kunne levere deg en optimal løsning, anbefaler vi vårt nyeste utstyr. Vi kan ikke garantere like god opplevelse med en ruter som ikke er levert av oss.

Hvor lang bindingstid er det på TV- og bredbånds­abonnementet fra Telenor?

12 måneder

Jeg har en annen TV- og/eller bredbåndsleverandør i dag. Må jeg si opp dette selv?

Telenor sier ikke opp ditt nåværende TV-og/eller bredbåndsabonnement, dette må du si opp selv når fibernett fra Telenor er installert.

Når starter utbyggingen i mitt område og hvordan kan jeg følge fremdriften i utbyggingen?

Bestilling av fiber er i gang, og vi oppfordrer alle til å bestille med en gang, slik at utbyggingen kan starte.

Det er planlagt oppstart utbyggingen i 2021. Du kan lese mer om utbyggingsstatus ved å søke opp din adresse på denne nettsiden https://www.telenor.no/privat/internett/fiber/utbygging/ (ekstern lenke)

Hva må jeg gjøre selv?

Der vi ikke kan levere fiber via luftstrekk må du selv grave ned fiberkabelen fra tomtegrensen og inn til boligen din. Du får informasjon om en eventuell egeninnsats når montøren kommer hjem til deg. På telenor.no/egeninnsats finner du veiledning for gravearbeid på egen tomt.

Hvordan får jeg avtalt med montøren?

Når utbyggingen i din gate er ferdig vil en montør kontakte deg og avtale tidspunkt når vi er klare for å installere fibernett i din bolig.


Publisert: 23.03.2023 12:00
Sist endret: 08.03.2024 09:30