Byggesak: Bruksendring

Innhold

Hva er bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette er søknadspliktig.

Eksempler på bruksendring:

  • Gjøre om bod (tilleggsdel) til soverom (hoveddel)
  • Gjøre om kjellerrom (tilleggsdel) til boligrom (hoveddel)
  • Bygge en egen leilighet i boligen slik at det blir to separate boliger
  • Ta i bruk hele eller deler av boligen din til næringsvirksomhet

Hva er hoveddel?

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom hoveddeler. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vindfang, entré og ganger mellom disse rommene.

Hva er tilleggsdel?

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod og oppbevaringsrom.

Jeg kan søke selv

Du kan søke selv når bruken av rommet kan endres uten at du må gjøre større arbeider som å endre bærende konstruksjoner. Eksempel på større arbeider er å endre en bærevegg eller pigge opp bærende gulv. Å bruksendre fra tilleggsdel til hoveddel er som regel noe du kan søke om selv. Da er det ditt ansvar at alt som utføres blir gjort riktig i forhold til byggereglene.

Jeg må ha et foretak som søker

Dersom du ikke kan søke selv, så må du bruke et foretak. Dersom du ønsker å dele opp boligen din i to separate boliger, så må du bruke et foretak. Alle tekniske krav i TEK 17 må oppfylles.

Nyttige lenker

Les mer om bruksendring på Direktoratet for byggkvalitet sine sider ved å følge denne lenken:

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr


Publisert: 31.05.2019 12:12
Sist endret: 10.08.2022 10:20