Byggesak: Byggeskikk

Innhold

Byggeskikk i Vestre Toten

Byggesak: byggeskikk - bilde 1Byggeskikk er et begrep som omfatter måter å bygge hus på, skikk og bruk i bygningsmessig forstand, innen et visst tidsrom i et gitt område - en region, en nasjon eller en kultur.

Skjønnhetsparagrafen

Enhver byggesak skal også vurderes i forhold til § 29-2 i plan og bygningsloven, den såkalte skjønnhetsparagrafen:

«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»

Formålet med skjønnhetsparagrafen er å unngå bygningsmessige løsninger som resulterer i dårligere arkitektur eller som bryter med bygningens stilart. 

Det er også et mål at en ny bygning skal passe inn i omgivelsene, både i forhold til annen bebyggelse og terreng. Noen hustyper passer for eksempel på flat tomt og noen på skrånende tomt. 

Byggesak, byggeskikk - bilde 2

Nyttige lenker og veiledninger

Regjeringen: Byggeskikk og estetikk
Byggeskikk - en veileder for Hadeland og Land

Her er en omfattende byggeskikksveileder fra et område som har mye til felles med vår kommune:

Gamle Trehus - en veileder om stilarter, tilbygg, utskifting av bygningsdeler og etterisolering av eldre hus
Pilotprosjektet FB3 Veltmanåvegen - veiledning om en bestemt bygningstype

Pilotprosjekt for område FB3 Veltmanåvegen på Raufoss, er et forarbeid for ny regulering av området som gir veiledning om en bestemt bygningstype.

  • ESA- dok 15/1157-5 (under konstruksjon)
Har du et SEFRAK-registrert hus? Hva er SEFRAK og hva betyr det at en bygning er SEFRAK-registrert?

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret.

I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren:

Råd og hjelp til deg som har en SEFRAK-registrert bygning
Stilhistorie
Norsk arkitekturpolitikk

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr


Publisert: 31.05.2019 12:13
Sist endret: 21.01.2022 13:35