Byggesak: Fasadeendring

Innhold

Fasadeendring

Fasadeendring er som oftest søknadspliktig. Er du i tvil - spør kommunen.

Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak. Dette forutsatt at tiltaket ikke endrer byggets eksteriørmessige karakter og at omleggingen ikke får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Husk at det kan være bestemmelser i reguleringsplan som bestemmer farge, form og matthet på taket ditt. 

Fasadeendring

Se hvordan du finner riktige bestemmelser for eiendommen din her: Hva gjelder for min eiendom

Tilsvarende gjelder for vinduer. Her kan man bytte til tilsvarende vinduer eller tilbake til vinduer som opprinnelig har vært benyttet i bygget, så lenge dette ikke anses å endre husets eksteriørmessige karakter.

Vindusutskifting som er en del av en fasadeendring, et vesentlig arbeide som utskifting av alle vinduer og/eller bryter med byggets eksteriørmessige karakter og utseende, vil være søknadspliktig.

Det å sette inn nye vinduer i tillegg til eksisterende vinduer, vil kunne endre bygningens karakter. Ved slike søknadspliktige tiltak er det naturlig at energikravene slår inn der de er relevante.

Visuelle kvaliteter for småhus

Gode visuelle kvaliteter er når et byggverk oppleves som vakkert og godt tilpasset omgivelsene.

Visuelle kvaliteter for småhus

Det er mange elementer som påvirker utseende av et byggverk, og de må ses i sammenheng for å få til et helhetlig uttrykk. Plan- og bygningslovens § 29-2 stiller krav til visuelle kvaliteter for alle byggverk.

Visuelle kvaliteter for småhus (dibk.no)

Hva skal du bygge? I denne veilederen får du gode råd om hva som er lurt å tenke på når du skal lage et tilbygg. Noen av rådene kan også være nyttige for andre arbeider på småhus.

Lover og retningslinjer

I et tiltak som medfører fasadeendring, skal kommunen også vurdere tiltaket i forhold til estetikk, arkitektur og byggeskikk. Se Plan- og bygningslovens § 29-2, den såkalte «skjønnhetsparagrafen» (ekstern lenke - lovdata.no)

Se for øvrig kapittel om Byggeskikk for mer informasjon og veiledning.

Har du allerede påbegynt søknadspliktige arbeider, har du mulighet til å søke i ettertid. Å utføre ulovlige arbeider kan medføre krav om riving eller bøter.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.


Publisert: 31.05.2019 12:10
Sist endret: 31.08.2022 09:28