Om solenergianlegg

Innhold

Solenergianlegg

Solenergianlegg er et alternativ til energi levert fra det vanlige strømnettet. Det kan brukes for å dekke energibehovet for bygg helt eller delvis. Solenergi er en miljøvennlig fornybar energikilde. Solceller har lenge vært brukt der det ikke er mulig å koble seg til det ordinære strømnettet.

Det blir stadig vanligere å bruke solenergianlegg også i mer urbane strøk, og da gjerne i kombinasjon med strøm fra strømnettet. Det finnes to typer solenergianlegg;

  1. Solfangere; Disse gir varme ved at strålingsenergi fra solen varmer opp en væske eller en gass. Varmen kan brukes til oppvarming av rom, tappevann, i et vannbårent system i bygninger, eller i en industriell prosess.
  2. Solceller; Disse gir elektrisitet. Solceller omdanner strålingsenergien fra solen direkte til elektrisk strøm. Strømmen kan brukes direkte i bygget eller sendes ut på strømnettet.

Jeg trenger ikke søke

Du trenger ikke søke om installering og endring av solenergianlegg på eksisterende byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle. Det betyr at dersom du skal installere solenergianlegg på enebolig eller fritidsbolig, kan du i utgangspunktet det, men med noen unntak:

  • Går over flere bruksenheter eller brannceller: f.eks. ved at du har en bileilighet i boligen
  • Endrer fasadens karakter vesentlig
  • Er plassert nærmere nabogrensa enn 4 meter
  • Er i konflikt med planbestemmelser i enten kommuneplanen eller reguleringsplan

Jeg må ha et foretak som søker

Alle anlegg som ikke er unntatt søknadsplikt, er søknadspliktige med bruk av ansvarlig foretak.

Alle solenergianlegg som er frittstående skal omsøkes og du må ha et ansvarlig foretak som bistår i søkeprosessen, prosjektering og utførelse av anlegget.

Hva vil det si at anlegget er godt integrert i fasaden?

Her kan du finne mer informasjon om hvilke løsninger som finnes i dag: 

Byggesak, Vestre Toten kommune: Om solenergianlegg


Publisert: 30.04.2021 15:45
Sist endret: 12.04.2023 12:58