Byggesak: Piper og ildsteder

Innhold

Ikke søknadspliktig

Ildsted, ovn, peis
Du trenger ikke søke om å endre, reparere eller installere selve ildstedet, altså ovnsinnretningen.  Unntaket gjelder i din egen bolig, og kun innenfor en bruksenhet. Dersom du gjør endringer på ildstedet, så skal det gis melding til feier på følgende skjema: 

Husk at du selv er ansvarlig for at arbeidet som utføres er i samsvar med alle relevante krav og regler.

Pipe, skorstein
Reparasjon og vedlikehold er unntatt søknadsplikt så lenge det kun dreier seg om følgende type arbeid:

  • Reparasjon av murpuss
  • Sette inn røykrør (fra ildsted til pipe)
  • Pusse rundt røykrøret
  • Skifte av feieluke, beslag, røykhette, røykvifte eller røyksuger

Søknadspliktig med ansvar:

  • Arbeid som endrer pipeløpet, for eksempel ved å endre tverrsnitt, høyde og løsning, (for eksempel foring av pipeløpet med stålrør) er ikke lenger vedlikehold, men vesentlig endring eller reparasjon. Slikt arbeid er søknadspliktig og du må bruke ansvarlig foretak.
  • Kommunen sender kopi av vedtak til feiervesenet, så de varsles på den måten.
  • Installasjon av ny pipe er alltid søknadspliktig. Her skal det benyttes ansvarlig foretak.

Annen aktuell informasjon

Se også informasjon fra feiervesenet ved å følge denne lenken: 


Publisert: 17.01.2023 10:22
Sist endret: 17.01.2023 10:22