Byggesak: Skjemaer og blanketter

Innhold

Hvordan søker jeg om byggetillatelse?

Åtte steg fra idé til ferdig søknad:

Sjekkliste for relevante vedlegg i en vanlig byggesak som du kan stå ansvarlig for selv:

  1. Søknadsskjema
  2. Målsatte tegninger av fasadene, planløsningen og snitt som viser høyde
  3. Målsatt situasjonskart i 1:500, hvor du plasserer tiltaket og setter på avstander til midten av veg og andre bygninger i tillegg til størrelsen på bygget du søker om
  4. Nabovarsel: Skjemaet som naboene skal ha
  5. Kvittering for nabovarsel: Viser at naboen har mottatt varsel

Veileder til plan-, snitt- og fasadetegninger

Skjemaer og blanketter

For byggetiltak hvor du kan stå ansvarlig selv.

Søknadsskjema for bygge eller rive
Søknadsskjema for bruksendring
Nabovarsel
Kvittering på nabovarsel levert personlig
Ferdigattest
Meldingskjema for tiltak unntatt søknadsplikt
Situasjonskart

Dispensasjon

Søkes ikke om på skjema, men ved å sende inn en skriftlig søknad som er begrunnet med hvorfor. Les mer her:

Andre skjema

Lage byggesøknad? Bruk digitale løsninger

  • denne siden kan du enkelt søke som privatperson eller som profesjonell (ekstern lenke - dibk.no)

Byggesaksblanketter

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr


Publisert: 31.05.2019 12:12
Sist endret: 21.11.2022 09:18