Hvordan ta et kartutsnitt

Innhold

Et kartutsnitt over din eiendom viser hvordan bygningene er plassert i dag. På kartutsnittet tegnes de ønskede endringene inn og målsettes.

Det foretas flyfotografering med jevne mellomrom for å kontrollere at kommunens kart er korrekt.

Husk på at omrisset av bygningen som vises på kartet er tak-kant. Vegglivet ligger gjerne 40-50 cm innenfor.

Slik gjør du det:

1. Åpne kommunens kart

2. Skriv inn i venstre felt Gnr Bnr eller adresse.

3. Still inn rett målestokk f.eks 1:500

4. Trykk på printerikonet og korriger målestokk i venstre felt til det samme som valgt på kart.

5. Det blå feltet markerer utsnittet

Kartutsnitt del 1

6. Trykk på Klargjør og et situasjonskart kommer opp klart til å printe ut:

Kartutsnitt del 2


Publisert: 25.05.2016 13:03
Sist endret: 25.05.2016 13:05