Byggesak: Terrasser

Innhold

Terrasser, plattinger, balkonger og verandaer

Hva er forskjellen på disse?

 • Terrasse er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget.
 • Platting er et utegulv som ligger på bakken.
 • Veranda er en åpen bygningsdel, er understøttet til bakken og eventuelt overdekket av tak. Den kan også være lukket, som for eksempel en glassveranda.
 • Balkong er en utstikkende og åpen bygningsdel som er plassert foran en vindusdør på bygningens fasade. Den er omgitt av rekkverk og ikke understøttet.

Jeg trenger ikke søke

Dersom du skal bygge terrasse eller platting så trenger du ikke søke hvis følgende er oppfylt:

 • Det du skal bygge er i samsvar med kommunens planverk for eiendommen. Dette betyr at du må sjekke at du følger alle regler om byggegrenser mot veg, utnyttelsesgrad osv. Du kan finne mer informasjon HER (lenke til side om hva som gjelder for min eiendom)
 • Du bor i en enebolig. Det er andre regler for to- og flermannsboliger og sameier

For terrasser:

 • Terrassen er forbundet med bygning
 • Terrassen er ikke høyere enn 1 meter fra terrenget og maks 4 meter ut fra veggen.
 • Det er minst 1 meter til nabogrensa, med mindre planen sier noe annet
 • Det er ikke tak over
 • Rekkverket har en høyde på maks 1,2 meter

For plattinger:

 • Plattingen er ikke høyere enn 0,5 meter over bakken
 • Den kan plasseres helt inntil nabogrensa, med mindre planen sier noe annet
 • Plattingen telles ikke inn i %BYA for eiendommen

HUSK! Har du bygget noe som er unntatt søknadsplikt så skal du melde fra til kommunen senest 4 uker etter at det er ferdig slik at kartgrunnlag og matrikkel kan oppdateres.

Jeg kan søke selv

Dersom det du skal bygge ikke er unntatt søknadsplikt, så kan du i noen tilfeller søke om å få bygge selv.

 • Jeg bor i flermannsbolig eller sameie
 • Terrassen har en høyde som gjør at den ikke er unntatt søknadsplikt eller er mer enn 4 meter ut fra veggen, men under 50 kvadratmeter

Jeg må ha et foretak som søker

 • Dersom du skal bygge eller rive en balkong
 • Dersom du skal etablere en takterrasse
 • Dersom det du skal bygge ikke er unntatt søknadsplikt, og du heller ikke kan søke selv, så må du ha et foretak som tar seg av søknadsprosessen

Dersom du vil bygge et tak over terrassen din, så gjelder reglene som for tilbygg (lenke under konstruksjon)


Publisert: 03.05.2021 11:49
Sist endret: 06.05.2021 15:24