Høydesystem NN2000

Innhold

NN2000 er nå gjeldende høydesystem i Gjøvikregionen. Dette gjør at alle høyder i er justert opp til riktig nivå ift. NN1954 – noen steder med hele 23 centimeter opp. 

Et høydesystem er den referansen som ligger til grunn når man angir hvor mange meter over havet for eksempel et fjell er. I Norge har vi hatt samme høydesystem siden 1954. Dette 60 år gamle systemet har betydelige mangler og svakheter. Det er ikke blitt korrigert i løpet av disse årene, til tross for at landet vårt hever seg med opptil fem millimeter i året.

Illustrasjonen under viser hvilke forskjeller vi kan vente mellom NN1954 og NN2000. Klikk på bildet for større versjon (JPG-format). Illustrasjon: Kartverket

Høydesystem kartverkillustrasjon 2015
 

Kartverket har god informasjon om dette, følg denne lenken for mer infomasjon.

Nytt høydegrunnlag fra 1. mai 2015

Kommunene Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Gjøvik gikk over til nytt høydegrunnlag 1. mai 2015. Dette medførte at alle høyder hos oss ble justert til riktig nivå, fra 10 til 25 centimeter opp. Alle høydebærende data som berører offentlige etater, planleggere, arkitekter, entreprenører, prosjektører og landmålere må regnes om. Nye høydekurver er generert.


NN2000 erstatter NN1954

Dagens høydesystem i Norge er Normal Null av 1954, forkortet til NN1954. Det nye høydesystemet har fått navnet Normal Null 2000 (NN2000). Alle målingene i det nye systemet er korrigert til år 2000. NN2000 er et felles nordisk system som tilsvarer den virkelige situasjonen. Det vil vare i mange år, uten behov for endringer.

Høydedifferanse VTK

Klikk på bildet for større versjon (JPG-format). Illustrasjon: Kartverket.


Ny høydereferansemodell
For å kunne måle høyder i NN2000 trenger man en høydereferansemodell (geoidemodell/NREF-modell) Entreprenører, landmålingsfirma og andre som vil ha tilgang til denne nye modellen, kan laste den ned fra Kartverket ved å følge denne lenken

Modellen som gjelder for Gjøvikregionen: HREF2014C_NN2000_EUREF89.bin

I en overgangsfase vil det finnes høyder som refererer seg til både NN1954 og NN2000. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom og vite hvilken av de to systemene en aktuell høyde viser til. For å unngå misforståelser må kart, tegninger og dataleveranser merkes med korrekt angivelse av høydereferanse. Å blande høydedata fra forskjellige system, uten å være klar over det, kan få store konsekvenser.

Fastmerker i Gjøvikregion
Behovet for fastmerker har blitt gradvis mindre de siste årene. Årsaken er blant annet at de fleste som driver med landmåling nå benytter GNSS-utstyr – da er det ikke lenger behov for et like tett fastmerkenett som før. Mye av oppmålingen i fylket vårt baserer seg på bruk av CPOS-tjenesten, noe som reduserer behovet for fastmerker enda mer. Kommunene i Gjøvikregionen har derfor valgt å kun basere seg på Lands- og stamnettpunkter. Disse kan distribueres med høyder i begge høydesystemene. Alle upålitelige fastmerker fases derfor ut.


Publisert: 20.08.2016 21:17
Sist endret: 20.08.2016 21:18