Ledige tomter

Innhold

Kommunale tomter i Vestre Toten kommune.

Vestre Toten kommune kan tilby boligtomter i enkelte av våre tettsteder. Private utbyggere og lokale byggefirmaer vil også kunne tilby tomter og boligprosjekter i kommunen.

Raufoss

Kommunen har ikke byggeklare tomter på Raufoss.

Private aktører

Aktør

Telefon

Nettsted / kontaktinformasjon

Nordbohus

61 13 92 50

www.nordbohus.no

Hedalm-Anebyhus

62 58 00 00

www.hedalm-anebyhus.no

Boligpartner

47 80 17 00

www.boligpartner.no

Nordbolig

40 00 28 90

www.nordbolig.no

Norgeshus

02830

www.norgeshus.no/forhandlere/eh-bolig

Skattum Eiendom

61 17 40 00

 

Reinsvoll 

På Reinsvoll har kommunen boligtomter for salg i Skogvegen, helt øst i Reinsvoll sentrum.

Reinsvoll - prisantydning*

Kategori 

Beløp

Tomtegrunn - råtomt

60.000,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader**

50 000,-

Prisantydning

350.000,-/400.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Inkluderer fradeling, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp vil påløpe ved framtidig bygging på tomtene.  

Følgende tomter er ledige på Reinsvoll

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Skogvegen 39, 2840 Reinsvoll

 42/206  ca 878 m² Reguleringsplan  Oversiktskart  Detaljkart

Eina

På Eina har kommunen per i dag en boligtomt for salg ved Sisselberg, sørøst i Eina sentrum. Tomta er regulert til tomannsbolig (ikke enebolig!) med en utnyttelse på 25% BYA.

Eina - prisantydning*

Kategori

Beløp

Tomtegrunn - råtomt 

125.000,-

Veg, vann og avløp

160.000,-

Asfalt, gatelys og el

80.000,-

Andre kostnader**

50.000,-

Prisantydning

415.000,-

* Tomt på 1000 kvadratmeter. Gebyr/priser per 2016.
** Inkluderer fradeling, overskjøting og dokumentavgift. Tilknytningsgebyr for vann/avløp vil påløpe ved framtidig bygging på tomtene. 

Følgende tomter er ledige på Eina

Adresse:

Gnr/Bnr:

Størrelse:

Reguleringsplan:

Oversiktskart:

Detaljkart:

Parkvegen 16, 2843 Eina*

Ikke fradelt

940m2

Reguleringsplan

Oversiktskart

Detaljkart

* Eiendommen kan alternativt få adresser Sisselbergvegen 3, avhengig av hvor innkjørsel plasseres.

For spørsmål om Vadlia boligpmråde, ta kontakt med Nordbohus Gjøvik. www.nordbohus.no

Bøverbru

Kommunen har tilgang på tomter på Gjestrum boligområde. Ta kontakt for informasjon og pristilbud.

 

Ihle 

Kommunen har ikke byggeklare tomter på Ihle.  

Private aktører - Ihle

Aktør

Nettsted / kontaktinformasjon

Byggmester Magne Fjellhaug AS

Telefon: 61 10 93 40

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt:

Ole Tveiten


Publisert: 03.08.2016 12:37
Sist endret: 03.08.2016 12:38