Måling av radon

Innhold

Informasjon om radon og lenke til avtale om prisgunstige målinger

Miljørettet helsevern IKS har en svært prisgunstig avtale med Eurofins Radonlab om måling av radon i inneluft. Tilbudet gjelder for husstander i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Gran. Forutsetningen for rabatten på over 50 %, er at måleresultater gjøres tilgjengelige for Miljørettet helsevern IKS, bostedskommunen og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern).

Miljørettet helsevern IKS og kommuneoverlegene vil dermed få et bedre grunnlag for å vurdere radonforholdene i kommunene.

Hvor mange sporfilmbokser bør en bestille?

Dette avhenger av hvor mange oppholdsrom du har i de tre nederste etasjene. Med det menes rom hvor en oppholder seg mye, f.eks. stue, soverom, kjellerstue, kontor, hobbyrom, hybel i underetasjen osv. Har du flere soverom i underetasjen bør du måle i hvert av disse rommene, selv om ikke alle brukes daglig.

Hvordan bestille radonmåling med sporfilm og få med rabatten for Gjøvikregionen og Gran?

Når du har funnet ut hvor mange sporfilmer du trenger klikker du på bestillingslenken under og du vil bli sendt til Eurofins Radonlabs – nettbutikk hvor du kan bestille.

Pris pr. målebrikke kr 115,00 inkl. analyse av resultatet. Fraktkostnad kommer i tillegg. Det må bestilles minimum 2 sporfilmbokser for å få rabatten for Gjøvikregionen.

Bestill her: Eurofins Radonlab (ekstern lenke) 
Oppgi antall målere du trenger. (Eventuelt kan man ringe dem på telefon: 21 96 03 50 hvis det er problemer)


Publisert: 24.10.2017 11:59
Sist endret: 01.09.2022 13:06