Telerestriksjoner 2022

Innhold

Telerestriksjoner 2022

Vestre Toten kommune innfører i perioden for teleløsning våren 2022 telerestriksjoner med tillatt akseltrykk BK6 på kommunale veger listet opp i vedlegg.

Vedtaket gjøres gjeldende fra skilt 320 «Akseltrykkgrense» er satt opp og til skiltene er fjernet.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innsamling av husholdningsavfall, kjøretøyer som transporterer fôr til landbruket, kjøretøyer for innhenting av melk, rutegående busser og maskiner som benyttes til vegvedlikehold.

Vedlegg


Telerestriksjoner


Publisert: 25.10.2017 11:54
Sist endret: 25.03.2022 14:26