Tidsrom for gatelys

Innhold

Tidsrom for gatelys

Det er gatebelysning fra 15. august - 15. april. Fredag og lørdag er det gatelys hele natten. Søndag - torsdag er det gatelys fra klokken 05.30 til det blir lyst og fra det mørkner til klokken 23.30.

Fra og med 01.01.2021 vil tidsrommet for gatebelysning utvides med en halv time, slik at gatelys tennes klokken 05.00 søndag - torsdag. 

Ordningen er politisk vedtatt.

Modernisering av gatelysnettet:

Kommunen ønsker å modernisere det kommunale gatelysnettet i løpet av de nærmeste årene.

  • Nye armaturer med LED-belysning prioriteres først.
  • Deretter er det ønskelig å få på plass digital driftsovervåking.
  • I noen områder etableres jordkabel og metallmaster i stedet for luftstrekk og tremaster.

Virker ikke gatelyset?

Kommunen har per i dag ikke digital driftsovervåking, det er derfor fint om du kontakter kommunen på telefon 61 15 33 00 dersom gatelyset ikke virker.

Vennlig hilsen
Teknisk drift, Vestre Toten kommune


Publisert: 13.06.2016 11:58
Sist endret: 28.08.2020 15:16