Spesialundervisning for voksne

Innhold

Spesialundervisning for voksne

Voksne som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, kan ha rett på spesialundervisning. Dette gjelder også voksne som har behov for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter (som lese- og skriveferdigheter og daglige gjøremål). Personer med medfødte eller ervervede hjerneskader (for eksempel utsatt for ulykke, hjerneslag/afasi) kan ha rett på spesialundervisning.

For å få spesialundervisning må først behovet ditt kartlegges. Det er PP-tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i kommunen som foretar kartleggingen og gir sin faglige vurdering av behovet for spesialundervisning.

Opplæringen følger skoleåret, men det kan være mulig med oppstart til andre tider i løpet av året. 

Veileder

Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse med lovverk og retningslinjer (Tjenester A-Å)


Publisert: 04.08.2016 10:26
Sist endret: 04.08.2016 10:26