Kontakt oss

Innhold

Finn ansatt

Finn ansatt

Vet du navn eller avdeling?

Søk her, og få opp kontaktinformasjon

Sentralbord og kontakt

Sentralbord, rådhuset: telefon 61 15 33 00

Åpningstid, resepsjonen: 09.00-11.00 og 11.30-14.00

En kommunevert finner man i rådhusets foajè ved resepsjonen, og er tilgjengelig mandag til fredag 08.00-15.30.

E-post til kommunen: post@vestre-toten.kommune.no 
eDialog - sikker innsending av dokumenter til kommunen. Her kommer du til eDialog (krever innlogging - MinID)

Besøk utenom ordinære åpningstider skal avtales med aktuell saksbehandler.
Kontaktrutiner: Rutiner for kontakt med saksbehandlere

Rådhuset, sentralbord og publikumsmottak: Åpningstid 09.00-11.00 og 11.30-14.00
En kommunevert finner man i rådhusets foajè ved resepsjonen, og er tilgjengelig mandag til fredag 08.00-15.30.

Helse og Omsorg

Helse og Omsorg: - Telefon 61 15 33 00

  • 09.00 - 14.00
Byggesak

Byggesak - Telefon 61 15 33 00 

  • Mandag - fredag fra klokken 12.00 - 14.00. Telefontid er fra 12.00-15.00
Innfordring

Fra 02.11.2020 har Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik og Søndre Land etablert et felles innfordringskontor med kontorsted på rådhuset på Raufoss. (Østre Toten ble med 01.06.2022) Kontoret har ansvaret for innfordring av alle typer kommunale krav, slik som kommunale årsgebyr, SFO, barnehage, husleie, omsorgtjenester mm.

I tillegg har vi innfordring av NAV-lån og startlån gitt av Vestre Toten og innfordring for startlån for Søndre Land. For Gjøvik har vi også innfordring av parkeringsavgift. Per i dag har vi fire medarbeidere som arbeider med dette, og kontaktinformasjonen er som følger:

Kontoret har også en kontordag i uka på Hov (fortrinnsvis torsdager). Vi kan da nås ved henvendelse til sentralbordet i Søndre Land på telefon 61 12 64 00.

Helsestasjon/barnevern

Helsestasjons- og skolehelsetjenester: telefon 476 29 299

Barneverntjenesten i Vestre Toten kommune: telefon 476 71 211

Teknisk driftsavdeling

Administrasjonen for Teknisk drift holder til på Prøven - åpningstider 07.00 - 15.00.
Fellesnummer, Teknisk driftsavdeling: Telefon 482 24 691

Driftssjef: Bodil Evenstad
E-post : Bodil.Evenstad@vestre-toten.kommune.no

Driftsenheter og administrasjon

  • Lisa Engen, konsulent
  • Trond Flesvik, driftsenhetsleder Vann/avløp
  • Per Morten Aas Stenberg, driftsenhetsleder Veg/park
  • Vegar Jønsson, prosjektleder VA
  • Bjørn Martinsen, prosjektleder VA

Spørsmål om vann, avløp og renovasjonsgebyrer besvares av:

  • Trine Skjølås: 469 26 390
  • Maria Aksberg: 469 26 421
Fyrverkeriet bibliotek

Fyrverkeriet bibliotek - bibliotekets nettside med oppdaterte åpningstider

Besøksadresse

Rådhuset
Kirkevegen 8
2830 Raufoss

Postadresse

Vestre Toten kommune
Postboks 84
2831 Raufoss

Fakturamottak

Skal du sende EHF-faktura (elektronisk handelsformat), bruker du vårt organisasjonsnummer som adresse: 971028300.

Epost:
Har man ikke mulighet for å sende EHF, kan faktura med alle vedlegg sendes i en PDF-fil til
faktura@vestre-toten.kommune.no

Per post:
Vestre Toten kommune
Fakturamottak
Postboks 84
2831 Raufoss

Om EHF-faktura

Husk: En faktura sendt som PDF via e-post, er ikke en elektronisk faktura. Alle som har et organisasjonsnummer kan sende faktura på EHF. Du trenger ikke integrasjon mot et eget regnskapssystem.

Hva må du som er leverandør gjøre?

Du må først inngå avtale med et aksesspunkt for levering av faktura. Et aksesspunkt er en transportformidler av datafiler, blant annet fakturaer, fra sender til mottaker. 

Du kan lage dine EHF-fakturaer i eget fakturasystem eller du kan bruke en nettbasert fakturaportal. En fakturaportal er en enkel løsning der du oppretter fakturaene på nett og sender disse via et aksesspunkt til kommunen. Dette er praktisk, spesielt for leverandører som kun sender noen få fakturaer i året til en kommunal virksomhet.

Referanse på faktura

I de tilfellene der vårt innkjøpsordrenummer er oppgitt, skal du som er leverandør føre det på fakturaen. Alternativt kan du føre opp bestillerens ansvarsnummer som er 5 siffer og initialer (første i fornavn og to første i etternavn på bestiller) som referanse på fakturaen.

Ofte stilte spørsmål om EHF-faktura

Organisasjonsnummer

Kommunens organisasjonsnummer: 971 028 300

Kommunenummer

Kommunenummer: 3443

Vakttelefoner, nødnummer og hjelpenummer

Nødnummer
Brann og større ulykker: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Legevakt: 116117
Ungdomskontakt i Vestre Toten (13-18 år): telefon 919 17 410
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111
Gjøvik Krisesenter IKS: Døgnåpen hjelpetelefon: 61 17 55 60
Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000 (hfsm.no)
Nok. Gjøvik. Senter mot seksuelle overgrep. Telefonnummer: 61 17 14 00
Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Mattilsynets beredskapsvakt ved alvorlig svikt på dyrevelferd: 22 40 00 00

Vakttelefoner i Vestre Toten kommune


Publisert: 30.08.2016 08:32
Sist endret: 16.11.2023 13:56