Om oss

Innhold

Vi ser framover i Vestre Toten

I Toten-knivens “hjemland” ser vi framover og benytter de muligheter som finnes. Siden industriutbyggingen tok til på 1800-tallet har kommunen vært befolket av rotekte totninger i kombinasjon med kvaliteter utenfra.

Vestre Toten ser framover. FOTO: Ihle barnehage

Vestre Toten er en åpen og inkluderende kommune, og har lang tradisjon for å ta imot innflyttere. Her har de funnet seg til rette, og enda er det plass til flere.

Her på denne side og generelt på kommunens hjemmeside skal det finnes informasjon til hjelp og nytte - god lesning.

Beliggenhet og geografi

Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune, og ligger sentralt på indre Østlandet, 11 mil nord for Oslo og 6 mil sør for Lillehammer. Kommunen rommer stor grad av spredt bebyggelse, og i juni 2019 fikk kommunesenteret Raufoss status som by etter enstemmig vedtak i kommunestyret. Kommunen har et areal på ca 250 km2.

Kommunens innbyggertall er på godt over 13.000 og har vært i pen økning - her er lenke til Statistisk sentralbyrås oppdaterte befolkningsstatistikk.

Kommunen er delt inn i skolekretser, og i kommunen er det fire slike kretser: Raufoss, Bøverbru, Reinsvoll og Eina.

Raufoss krets

Raufoss fikk bystatus i 2019. Raufoss er i hovedsak en villaby, men med økende grad av lavblokk og leilighetsbebyggelse. Hunnselva med den buldrende Raufossen er med og gir sentrum en spesiell karakter. Elvebredden langs Skoledammen er et idyllisk oppholdssted både for mennesker og fugler. 

Rv 4 gikk tidligere gjennom tettstedet, men i 2005 ble Ny RV 4 på østsida av stedet åpnet. Gjøvikbanen går gjennom tettbebyggelsen, med jevnlige avganger fra Raufoss stasjon (ubetjent).

Raufoss Ammunisjonsfabrikker var i mange år Opplands største industriforetagende. I dag omfatter området mer enn 40 små og store selvstendige bedrifter med ca 2500 tilsatte under navnet Raufoss Industripark. Fra å være en ensidig ammunisjonsfabrikk med noen få sivile produkter, framstilles i dag et bredt spekter industriprodukter.

Idrett og friluftsliv aktiviserer mange innbyggere både sommer og vinter. Raufosskogen har fotballbaner, innendørs hall i plast, langrennsstadion med skiløyper- og turstinett i naturskjønne omgivelser. I samme området finnes Totenbadet (Badeland og svømmehall) og Lønnberget Hoppsenter med hoppbakker i forskjellige størrelser.

Bøverbru krets

Sentrum i kretsen har sin kjerne omkring krysset mellom fylkesveg 246 og fylkesveg 111, ca 10 km sørøst for Raufoss. Her lå tidligere Bøverbru stasjon langs den nå nedlagte Skreiabanen. Noen funksjoner innen handel og service finnes fremdeles i sentrum.
Utenom sentrum er Bøverbru i første rekke en jordbruksbygd, men både spredt i bygda og på Gjestrum industriområde er det flere produksjonsbedrifter og annen næringsvirksomhet.

Flere små vann som Holetjern, Bergsjøene og Sivesindtjernet skaper avveksling i landskapet. Ved Holetjernet er en tilrettelagt badeplass. Bygda har flere forsamlingslokaler, med Aas kommunelokale og Håkonshall som de mest markante. 

Reinsvoll krets

Tettstedet Reinsvoll ble bygd opp som et knutepunkt for jernbanen den gang Skreiabanen hadde sitt utgangspunkt der. Skreiabanen er lagt ned for flere år siden, idet passasjertrafikken opphørte i 1963 og godstrafikken i 1987. Men Reinsvoll er fremdeles et stoppested for Gjøvikbanen.

Store deler av kretsens arealer ligger vest for sentrum, der skogen er det dominerende landskapselementet. En småflyplass finnes også der. I sentrum finnes service- og handelsvirksomheter. Kretsen har i over 100 år huset et psykiatrisk sykehuset, Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll. 

Eina krets

Eina er en klassisk totenbygd hvor primærnæringene står sterkt, men hvor det også er verkstedindustri, service og handel. 
Bygdas sentrum ligger i nordenden av den idylliske 1,5 mil lange Einafjorden. Einafjorden er et eldorado for bading, båtliv og fiske. 
Store utmarksarealer gir rike muligheter for friluftsliv og jakt. Kretsen huser også kommunens hovedvannkilde, Skjelbreia.
Eina er den delen av Vestre Toten som ligger nærmest Oslo og Gardermoen.

Landskapet i kommunen er karakterisert av varierte jordbruks­områder med innslag av større og mindre innsjøer og tjern og høyproduktive skogsområder. Hunnselva springer ut fra Einafjorden og renner ut i Mjøsa ved Gjøvik.

Riksveg 4 går gjennom kommunen, med forbindelse sørover til Oslo og nordover til Gjøvik/Trondheim. Jernbaneforbindelse har vi via Gjøvikbanen som stopper tre steder i kommunen (Eina, Reinsvoll og Raufoss).

Kommunen har sin plass vest for Mjøsa, i Oppland fylke.

Bo og leve i Vestre Toten

Ledige stillinger

Vil du sette bo i Vestre Toten? Her finner man oppdaterte oversikter over ledige stillinger

Kultur og aktiviteter

Vestre Toten markerer seg ikke bare som en moderne industri­kommune, men også som en kommune med natur- og miljø­kvaliteter.

  • Den årlige festivalen Friluftsliv for alle viser Vestre Totens muligheter for friluftsliv for store og små.
  • Vannaktiviteter året rundt? Totenbadet på Raufoss er stedet - badeland med svømmehall.
  • Det organiserte kulturlivet i Vestre Toten favner om lag og organisasjoner innen mange sjangrer. Her på hjemmesiden gis det en oversikt i seksjonen Lag- og foreningsregister.
  • Fyrverkeriet kulturhus (tidligere Vestre Toten kulturhus) har storsal med 430 plasser, et par møterom, og en hyggelig foajé som brukes hyppig til mindre kulturarrangementer. Biblioteket i kommunen holder til i samme hus. Man finner seksjonen for kultur ved å følge denne lenken.
Barnehager og skoler

Barnehager
Barnehagetjenesten er administrativ enhet for 11 barnehager, og disse er fordelt på 4 kommunale og 7 private. 550 barn har barnehageplass i Vestre Toten.

Oversikt over barnehagene i kommunen og informasjon om barnehageplasser, søknadsprosess og priser finner man ved å følge denne lenken.

Skoler
I Vestre Toten kommune er det 5 barneskoler og en ungdomsskole som kommunen har ansvaret for. Finn nærmere informasjon om grunnskolene ved å følge denne lenken. Fylkeskommunen har én videregående skole i Vestre Toten, se Raufoss videregående skole.

Kommunale oppgaver og organer

Kommunens yter et bredt spekter av tjenester. Finn fram i tjenestene ved å bruke søkefunksjonen, ved å navigere i boksene  på framsiden, eller ved å se en samlet oversikt over tjenester under Tjenester A-Å.

Kommunen er en politisk styrt enhet. På siden Politiske organer/kontakt gis informasjon om de politiske organene i kommunen. 

Kommunens administrasjon ledes av kommunedirektøren (tidligere rådmann). En oversikt over den organisasjonen kommunedirektøren leder ser man under.

Organisasjonskart, Vestre Toten kommune

Organisasjonkart, Vestre Toten kommune

Trykk på bildet for større og interaktiv utgave

Lean i Vestre Toten

Vi og naboene

Gjøvikregionen
Vestre Toten er aktivt med i samarbeidet i Gjøvikregionen. Denne omfatter følgende fem kommuner:

Les mer på Gjøvikregionens egen hjemmeside ved å følge denne lenken (ekstern lenke - gjovikregionen.no)

Se også:

Visit Øst-Norge: Turist på Toten?

Kommunen er med i reiselivssamarbeidet Visit Øst-Norge, og på denne siden kan du se flotte opplevelser for små og store i Vestre Toten.

Bildegalleri - Vestre Toten

Velkommen til en digital promenade på kryss og tvers gjennom Vestre Toten, et galleri med innbyggerenes egne bilder finner man her: En rundreise i Vestre Toten kommune


Sommerdis på Eina 2018 © Vestre Toten kommune / Petter Furuseth

Sommerdis på Eina

Kommunens grafiske profil

En komplett presentasjon av kommunens visuelle og grafiske profil finner man ved å følge denne lenken.

Kommunen og sosiale medier

Kommunen har aktiv deltakelse på følgende nettsamfunn:

Hovedkonto

Andre kontoer

Retningslinjer

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av kommunen som databehandler av personopplysninger.

Om hjemmesiden

Hjemmesiden er laget i samarbeid med kommunens leverandør Prokom Sem&Stenersen.
Den nåværende utformingen av hjemmesiden ble lansert 22. august 2016.

  • Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Bjørn Fauchald
  • Nettredaktør: Jørn Melnes

Vestre Toten kommune bruker publiseringssystemet Episerver CMS, der søkemotoren driftes av Intellisearch. For statistikk benytter kommunen analyseverktøyet Matomo Analytics, se mer under avsnittet Personvernerklæring og informasjonskapsler.

På hjemmesiden finnes det lenker til en del eksterne sider. Kommunen har ikke ansvar for disse.


Publisert: 29.07.2016 10:48
Sist endret: 29.05.2024 12:39
Vestre Toten rådhus

Besøksadresse:

Kirkevegen 8
2830 Raufoss

Postadresse:

Vestre Toten kommune, postboks 84
2831 Raufoss

Telefon: 61 15 33 00

Kontaktperson: Servicetorg

Telefon: 61 15 33 00